Posts Tagged ‘Friedrich Engels výroky’

Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je..

Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty. Friedrich Engels

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá..

Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí… Neboť co chce jeden, je mařeno druhým, a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl. Friedrich Engels

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že..

Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich. Friedrich Engels

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Buržoazie všecko proměňuje ve zboží, tedy i..

Buržoazie všecko proměňuje ve zboží, tedy i dějepisectví. Patří k její povaze, k podmínkám její existence, že všechno zboží falšuje. Zfalšovala tedy i dějiny. A nejlépe se platí taková dějepisná díla, ve kterých je historie nejlépe zfalšována v zájmu buržoazie. Friedrich Engels

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Člověk je obratlovec, v němž si příroda uvědomuje..

Člověk je obratlovec, v němž si příroda uvědomuje sebe sama. Friedrich Engels

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá,..

Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá. Friedrich Engels

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Proces poznávání je nahrazování větších nesmyslů..

Proces poznávání je nahrazování větších nesmyslů nesmysly menšími. Friedrich Engels

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Hoře lásky patří k největším a nejušlechtilejším..

Hoře lásky patří k největším a nejušlechtilejším lidským bolestem. Friedrich Engels

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Zavedením … nekonečně malého a nekonečně velkého..

Zavedením … nekonečně malého a nekonečně velkého ztratili matematikové, obvykle striktně etičtí, svoji ušlechtilost… Navždy tak z matematiky zmizel panenský stav absolutní platnosti a nevyvratitelných důkazů; byla nastolena říše polemik a dosáhli jsme bodu, kdy většina lidí používá derivace a integrály ne proto, že by jim rozuměli, co provádějí, nýbrž z pouhé důvěry, protože až […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Fantastické zrcadlení vnějších sil, které ovládají..

Fantastické zrcadlení vnějších sil, které ovládají každodenní život lidí, v jejich hlavách, zrcadlení v němž pozemské sily přijímají formu nadpozemských. V počátcích dějin se takto zrcadli především přírodní síly, které pak v dalším vývoji u různých národů prodělávají nejrozmanitější a nejpestřejší modifikace. Později nastupují na místo přírodních sil stále více společenské síly, jež stojí proti […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o člověku, Výroky o náboženství, Výroky o štěstí, Výroky o strachu, Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »