Posts Tagged ‘Franz Grillparzer’

Rozum je jen chápání, rozšířené o fantazii…

Rozum je jen chápání, rozšířené o fantazii. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Morálka je náhubek divoké vůle…

Morálka je náhubek divoké vůle. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na..

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní,..

Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní, protože jim jsou lhostejné prostředky k dosažení jejich cílů. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal…

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o moudrosti, Výroky o životě | No Comments »

Aký veľký pokrok dosiahlo ľudstvo, ak sa naň..

Aký veľký pokrok dosiahlo ľudstvo, ak sa naň pozeráme z bodu, z ktorého vyšlo, a aký malý, ak sa naň pozeráme z bodu, ku ktorému dospelo! Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nevzdělanec vidí všude jen jednotliviny,..

Nevzdělanec vidí všude jen jednotliviny, polovzdělanec pravidlo, vzdělanec výjimku. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Láska je komplex vztahů mezi mužem a ženou, do..

Láska je komplex vztahů mezi mužem a ženou, do něhož jako zcela rušivý jev zasahuje nutnost pohlavního množení, tedy problém sexuálního ukájení. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Nevděk je nejčernější zločin…

Nevděk je nejčernější zločin. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná..

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o víře, Výroky o žárlivosti | No Comments »