Posts Tagged ‘Franz Grillparzer výroky’

Morálka je náhubek divoké vůle…

Morálka je náhubek divoké vůle. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na..

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní,..

Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní, protože jim jsou lhostejné prostředky k dosažení jejich cílů. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal…

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o moudrosti, Výroky o životě | No Comments »

Aký veľký pokrok dosiahlo ľudstvo, ak sa naň..

Aký veľký pokrok dosiahlo ľudstvo, ak sa naň pozeráme z bodu, z ktorého vyšlo, a aký malý, ak sa naň pozeráme z bodu, ku ktorému dospelo! Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nevzdělanec vidí všude jen jednotliviny,..

Nevzdělanec vidí všude jen jednotliviny, polovzdělanec pravidlo, vzdělanec výjimku. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Láska je komplex vztahů mezi mužem a ženou, do..

Láska je komplex vztahů mezi mužem a ženou, do něhož jako zcela rušivý jev zasahuje nutnost pohlavního množení, tedy problém sexuálního ukájení. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Nevděk je nejčernější zločin…

Nevděk je nejčernější zločin. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná..

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o víře, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Umělec který má vzdělání může být šťasten až na..

Umělec který má vzdělání může být šťasten až na to, že jakmile začne tvořit, musí na své vzdělání zapomenout. Franz Grillparzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí, Výroky o vzdělání | No Comments »