Posts Tagged ‘František Xaver Šalda’

Podivná věc, není u nás strany politické,..

Podivná věc, není u nás strany politické, sebenepatrnější, která by měla ve svém programu antisemitismus, nenávist rasovou, a záští rasové; a bývá to často uváděno jako naše politické plus před jinými zeměmi… a naše republika platí ve střední Evropě za zemi přímo filosemitskou… Žije tedy ve skrytu duše našich lidí nenávist k Židům, která propukne […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o nenávisti, Výroky o tajemství | No Comments »

Nedůvěra v život mě odpuzovala vždy, jak bych..

Nedůvěra v život mě odpuzovala vždy, jak bych řekl, svojí nenoblesou, svým chladem, sprostotou, chytráctvím: býti podveden zdálo se mi podstatou tragické krásy. František Xaver Šalda

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o životě | No Comments »

Každý velký herec hraje sebe…

Každý velký herec hraje sebe. František Xaver Šalda

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Láska potřebuje mrazu, nenávisti, zrady – aby jich..

Láska potřebuje mrazu, nenávisti, zrady – aby jich mohla překonat a vyrůst. Roste jejich odporem… Strhuje k sobě všechno, co bylo vysláno proti ní. Vzplane a hoří i na ledě. František Xaver Šalda

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o nenávisti | No Comments »

Styl znamená v první řadě nic zbytečného a všechno..

Styl znamená v první řadě nic zbytečného a všechno podstatné. František Xaver Šalda

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Miluji, můj ubohý příteli – a svět má náhle..

Miluji, můj ubohý příteli – a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl… František Xaver Šalda

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o přátelství, Výroky o smrti, Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy…

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy. František Xaver Šalda

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Umenie lásky je doslova a do písmena umením a ako..

Umenie lásky je doslova a do písmena umením a ako každé iné umenie má svoje väčšie a menšie talenty i svojich géniov. František Xaver Šalda

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí..

Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých. František Xaver Šalda

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o smutku | No Comments »

Básník musí být záměrným kormidlem své lodi, v..

Básník musí být záměrným kormidlem své lodi, v poezii musí přijít ke slovu i mocný a důsledný intelekt, třebas podřízený obraznosti. Podřízený? Ne. Sloučený s ní v jednotu. František Xaver Šalda

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »