Posts Tagged ‘František Saleský’

Navykajte si mať srdce pozorné a poddajné, ochotné..

Navykajte si mať srdce pozorné a poddajné, ochotné vyhovieť v tom, čo je dovolené. Tak si nadobudnete pravú lásku. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej..

Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom sa o dokonalosť odvážne usilujme. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým..

Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí..

Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť v nás vyvoláva dôveru v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré. Tieto dve čnosti sa nemajú oddeľovať. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez..

Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých..

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom živote:..

Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom živote: rozhodnutie plniť si povinnosti stavu a odvaha neznepokojiť sa a nezmalomyseľnieť pri chybách, ktorých by sme sa mohli dopustiť. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o životě | No Comments »

Vo svojich prácach sa neusilujeme znásobovať..

Vo svojich prácach sa neusilujeme znásobovať túžbu, ale dôkladnosť. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Usilujme sa nikdy nestrácať dôveru v Boha. Keď vám..

Usilujme sa nikdy nestrácať dôveru v Boha. Keď vám dá padnúť, nie je to preto, že vás chce opustiť, ale preto, aby vás ponížil a aby ste si v budúcnosti dali väčší pozor. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Niektorí ľudia sú takí zamilovaní do Boha, že..

Niektorí ľudia sú takí zamilovaní do Boha, že čokoľvek robia, dopúšťajú sa určitého druhu modloslužby. Stvoria si toľko modiel, koľko vecí robia. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »