Posts Tagged ‘František Palacký’

Nic než národ má právo na existenci…

Nic než národ má právo na existenci. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Čo z pravej lásky vyviera, nikdy nevyschýna…

Čo z pravej lásky vyviera, nikdy nevyschýna. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá…

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku..

Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málokdy schopen bývá. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Život můj a duch můj posvěcen budiž vlasti, a jen..

Život můj a duch můj posvěcen budiž vlasti, a jen vlasti a národu budiž dýchání mé. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Jsem pro zachování Rakouské říše…

Jsem pro zachování Rakouské říše. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím..

Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy ve službu svému národu. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát..

Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik jako tvůj odpůrce. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a..

Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a … keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti, Výroky o světě | No Comments »

Živel tragický v dějinách českých předčí epický…

Živel tragický v dějinách českých předčí epický. Avšak historie nezná tragédií bez viny, nicméně dějiny nejsou vždy spravedlivé. Pokuta bývá nejednou větší než vina. František Palacký

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »