Posts Tagged ‘François Fénelon výroky’

Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska..

Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o neštěstí, Výroky o přátelství, Výroky o pravdě, Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Člověk se nemá nikdy zpít při milování chtíčem do..

Člověk se nemá nikdy zpít při milování chtíčem do té míry, aby nebyl schopen lásky. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Láska bez vznešených úmyslů – to je jen řada..

Láska bez vznešených úmyslů – to je jen řada probdělých nocí v milostném objetí s cílem být uspokojen, nikoliv šťasten. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o štěstí | No Comments »

Přátelství k ženám – to je pokrm srdce podávaný za..

Přátelství k ženám – to je pokrm srdce podávaný za studena. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o přátelství | No Comments »

Člověk ponižuje sebe sama na úroveň zvířete,..

Člověk ponižuje sebe sama na úroveň zvířete, miluje-li jen sebe. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Láska, to je mocná říše tohoto světa, v níž ženy..

Láska, to je mocná říše tohoto světa, v níž ženy dobývají trůnu proto, že lžou nejpřesvědčivěji. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o lži, Výroky o mužích a ženách, Výroky o světě | No Comments »

Milovat znamená nepovznášet se na toho druhého,..

Milovat znamená nepovznášet se na toho druhého, ale snižovat se k němu. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe…

Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Čím více mluvíte, tím méně si lidé zapamatují…

Čím více mluvíte, tím méně si lidé zapamatují. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Človek nikdy nie je vynachádzavejší, ako keď ide o..

Človek nikdy nie je vynachádzavejší, ako keď ide o to, aby oklamal sám seba a umlčal výčitky svedomia. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lži | No Comments »