Posts Tagged ‘François de la Rochefoucauld výroky’

Provinilce káráme víc z holedbavosti než ze..

Provinilce káráme víc z holedbavosti než ze spravedlnosti – nechceme je napravit, nýbrž ukázat, jak jsme sami bezúhonní. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Je jistě víc lidí bez zištnosti než bez závisti…

Je jistě víc lidí bez zištnosti než bez závisti. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Většina počestných žen je jako zakopaný poklad,..

Většina počestných žen je jako zakopaný poklad, nedotčený, protože ho dosud nikdo nenašel. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se..

Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se utěšili nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o vzdělání | No Comments »

Pokrytectví je poklona, již skládá neřest ctnosti…

Pokrytectví je poklona, již skládá neřest ctnosti. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té..

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Nejlépe mluví, kdo nejlépe naslouchá…

Nejlépe mluví, kdo nejlépe naslouchá. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Je lehčí kritizovat než mít pravdu…

Je lehčí kritizovat než mít pravdu. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Sebevědomí našich známých je nesnesitelné..

Sebevědomí našich známých je nesnesitelné především proto, že zraňuje naše vlastní. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když..

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě, Výroky o víře | No Comments »