Posts Tagged ‘Edmund Burke’

Král sice pozvedne muže do šlechtického stavu, ale..

Král sice pozvedne muže do šlechtického stavu, ale gentlemana z něj neudělá. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Jedinec je pošetilý, lidstvo moudré…

Jedinec je pošetilý, lidstvo moudré. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Lidé, kteří se nikdy neohlížejí zpět, ke svým..

Lidé, kteří se nikdy neohlížejí zpět, ke svým předkům, nebudou brát ohled ani na své potomky. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí..

Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Špatné zákony jsou nejhorším druhem tyranie…

Špatné zákony jsou nejhorším druhem tyranie. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Udržet charakter bylo vždy lehčí než jej obnovit…

Udržet charakter bylo vždy lehčí než jej obnovit. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Společnost bez možnosti reformy je společnost bez..

Společnost bez možnosti reformy je společnost bez možnosti zachování. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří..

Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět..

K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v..

Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může nemá smysl. Edmund Burke

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »