Posts Tagged ‘Dominik Čipera’

Mám plnou důvěru v budoucnost naší práce…

Mám plnou důvěru v budoucnost naší práce. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Vzájemná výměna myšlenek budí vzájemnou důvěru…

Vzájemná výměna myšlenek budí vzájemnou důvěru. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Tomáš Baťa celý svůj život věnoval povznesení..

Tomáš Baťa celý svůj život věnoval povznesení blahobytu lidstva. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »

Vzrůst a rozvoj našeho města je výsledkem..

Vzrůst a rozvoj našeho města je výsledkem cílevědomé práce, důvěry a spolupráce. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nepřestali jsme věřit své práci…

Nepřestali jsme věřit své práci. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Za svůj rozvoj vděčí naše město Tomáši Baťovi,..

Za svůj rozvoj vděčí naše město Tomáši Baťovi, který dal základ k místním průmyslovým podnikům. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Umělecké dílo, obraz, socha, hudební skladba je..

Umělecké dílo, obraz, socha, hudební skladba je výrazem kázně a učí ukázněnosti tím nejúčinnějším způsobem – pouhou existencí, beze slov. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Tomáš Baťa byl velký, silný člověk a tvořil..

Tomáš Baťa byl velký, silný člověk a tvořil podmínky pro nový, silný život v době, kdy takřka po celém svět lidé naříkali na krizi, která zbavuje otce a živitele rodin zaměstnání, nedbaje jejich nejlepší vůle pracovat a starat se svědomitě o jejich ženy a děti. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Žádná technika nevybuduje a neudrží obec – obec..

Žádná technika nevybuduje a neudrží obec – obec budují a drží jedině občané. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Celý svůj život učil se sám a učil druhé…

Celý svůj život učil se sám a učil druhé. Dominik Čipera

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »