Posts Tagged ‘Curzio Malaparte’

Zlo je něco svatého. Jenom čistý člověk je hoden..

Zlo je něco svatého. Jenom čistý člověk je hoden provést svému bližnímu něco zlého. Curzio Malaparte

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Svoboda se musí draze platit. Mnohem dráž než..

Svoboda se musí draze platit. Mnohem dráž než otroctví. A neplatí-li se zlatem ani krví, ani nejšlechetnějšími oběťmi, platí se podlostí, prostitucí, zradou, špínou lidské duše. Curzio Malaparte

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Ženy nemají rády poražené, ale vítěze…

Ženy nemají rády poražené, ale vítěze. Curzio Malaparte

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Člověk, to je pýcha, krutost, zrada, podlost,..

Člověk, to je pýcha, krutost, zrada, podlost, násilí. Sešlé lidské tělo, to je smutek, stud, strach, výčitka a naděje. Curzio Malaparte

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smutku, Výroky o strachu | No Comments »

Poražení vždycky vnesou civilizaci do země vítězů…

Poražení vždycky vnesou civilizaci do země vítězů. Curzio Malaparte

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Sláva, vlastně to, čemu lidé tak říkají, je velmi..

Sláva, vlastně to, čemu lidé tak říkají, je velmi často potřísněno blátem. Curzio Malaparte

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »