Posts Tagged ‘Charles de Foucauld’

Láska sa nezakladá na pocite, že milujeme, ale na..

Láska sa nezakladá na pocite, že milujeme, ale na vôli chcieť milovať. Ak chceme milovať, tak milujeme. Ak chceme nadovšetko milovať, potom milujeme nadovšetko. Charles de Foucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza…

Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza. Charles de Foucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Čo je to milovať? Chcieť iba jednu vec, žiť iba..

Čo je to milovať? Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného. Charles de Foucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o životě | No Comments »

Jsme povoláni být přáteli těch, kdo nemají..

Jsme povoláni být přáteli těch, kdo nemají přátele. Charles de Foucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Odovzdanosť je požiadavkou lásky…

Odovzdanosť je požiadavkou lásky. Charles de Foucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez..

Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez kázania, bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom. Charles de Foucauld

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Láska chce byt vyjadrená…

Láska chce byt vyjadrená. Charles de Foucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Keď môžeme trpieť a milovať môžeme veľa; ba..

Keď môžeme trpieť a milovať môžeme veľa; ba dokonca najviac z toho, čo sa dá na zemi urobiť. Charles de Foucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. Musíme ho..

Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. Musíme ho však prerušiť, keby to na mojom mieste urobil Ježiš, a tak, ako by to urobil on. Charles de Foucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »