Posts Tagged ‘Charles Darwin výroky’

V prežívaní najvhodnejších jedincov a odrôd v..

V prežívaní najvhodnejších jedincov a odrôd v neustále sa opakujúcom boji o život vidíme silnú a stále pôsobiacu formu prírodného výberu. Boj o život nevyhnutne vyplýva z nadmerného rozmnožovania, ktoré prebieha geometrickým radom a je spoločné všetkým organizmom. Charles Darwin

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Ani trochu se nebojím zemřít…

Ani trochu se nebojím zemřít. Charles Darwin

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

V nepříliš vzdálené budoucnosti, budeme-li ji..

V nepříliš vzdálené budoucnosti, budeme-li ji počítat na staletí, civilizované lidské rasy téměř jistě v celém světě vyhladí a nahradí rasy divošské. Zároveň budou bez pochyby vyhlazeny antropomorfní opice. Mezera se pak zvětší, neboť se bude rozkládat mezi člověkem na úrovni civilizovanější, než jsou běloši, jak můžeme doufat, a nějakými lidoopy na úrovni paviána, a […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě | No Comments »

Příroda se snaží lhát vám přímo do očí…

Příroda se snaží lhát vám přímo do očí. Charles Darwin

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži | No Comments »

Metaforicky môžeme povedať že prirodzený výber..

Metaforicky môžeme povedať že prirodzený výber každý deň a hodinu po celom svete preskúmava všetky variácie, aj tie najnepatrnejšie, pričom zavrhuje tie čo sú zlé, a zachováva a pridáva tie, čo sú dobré. Robí to úplne nenápadne a necitlivo, kedykoľvek a kdekoľvek sa naskytne príležitosť tak, aby sa zlepšili všetky organické podmienky pre život. Charles […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Nevědomost vystupuje vždy sebevědoměji než vědění…

Nevědomost vystupuje vždy sebevědoměji než vědění. Charles Darwin

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Prirodzený výber pôsobí len vďaka využitiu..

Prirodzený výber pôsobí len vďaka využitiu nepatrných, po sebe nasledujúcich variácií. Nikdy nemôže spraviť veľký a náhly skok, ale musí postupovať krátkymi a istými, zato pomalými krokmi. Charles Darwin

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ak by mohla byť preukázaná existencia nejakého..

Ak by mohla byť preukázaná existencia nejakého zložitého orgánu ktorý nemohol byť formovaný množstvom po sebe nasledujúcich nepatrných modifikácií, moja teória by sa úplne zrútila. Charles Darwin

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch..

V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších. Charles Darwin

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »