Posts Tagged ‘Charles Caleb Colton’

Ten, jenž se nelíbí nikomu, není tak hoden..

Ten, jenž se nelíbí nikomu, není tak hoden politování jako ten, jemuž se nikdo nelíbí. Charles Caleb Colton

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů…

Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů. Charles Caleb Colton

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy..

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím. Charles Caleb Colton

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o přátelství | No Comments »

Vždy je bezpečné učit se i od svých nepřátel,..

Vždy je bezpečné učit se i od svých nepřátel, málokdy je však bezpečné učit se od vlastních přátel. Charles Caleb Colton

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství, Výroky o vzdělání | No Comments »

„Skutečné přátelství je..

„Skutečné přátelství je..

„Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.“ Charles Caleb Colton

Tags:
Posted in Fotky, Motta a citáty, Výroky o přátelství, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Zkoušky jsou hrozné i pro nejlépe připraveného,..

Zkoušky jsou hrozné i pro nejlépe připraveného, protože i ten největší hlupák se může tázat víc, než může nejmoudřejší odpovědět. Charles Caleb Colton

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o moudrosti | No Comments »

Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže..

Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím. Charles Caleb Colton

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o přátelství | No Comments »

Človek je stelesnený paradox, uzlík protikladov…

Človek je stelesnený paradox, uzlík protikladov. Charles Caleb Colton

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně…

Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou. Charles Caleb Colton

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »

Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se..

Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme. Charles Caleb Colton

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »