Posts Tagged ‘Chalíl Džibrán výroky’

Láska, ktorá sústavne nevyviera, je na pokraji..

Láska, ktorá sústavne nevyviera, je na pokraji zániku. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Pred tými, čo plané reči majú za múdrosť a mlčanie..

Pred tými, čo plané reči majú za múdrosť a mlčanie za nevedomosť, radšej utekám. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Neha a milota nie sú znakmi slabosti a zúfalstva,..

Neha a milota nie sú znakmi slabosti a zúfalstva, ale prejavmi sily a rozhodnosti. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Neverte, že budete usmerňovať lásku. Ak zistí, že..

Neverte, že budete usmerňovať lásku. Ak zistí, že ste jej hodní, bude ona usmerňovať vás. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Život je nekonečný rad príležitostí k učeniu a..

Život je nekonečný rad príležitostí k učeniu a odkrývaniu jeho tajomstiev. Ani smrť nemôže tomu zabrániť, pretože so samotným životom tvorí jednotu. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o tajemství, Výroky o životě | No Comments »

Ľudia si občas naivne myslia, že láska je plodom..

Ľudia si občas naivne myslia, že láska je plodom dlhodobého zväzku muža a ženy a dlhodobého dvorenia. Láska je však skôr dcérou duševného súladu. Ak sa dve blízke duše stretnú, vzniká láska v jednom okamihu. Ak láska nevznikne odrazu a nečakane, nevznikne ani po rokoch ba ani po stáročiach. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o mládí a stáři, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Múdry človek môže milovať i tých, ktorých nechce..

Múdry človek môže milovať i tých, ktorých nechce už do konca života vidieť. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o moudrosti, Výroky o životě | No Comments »

Smysl života nemáme hledat ve svých úspěších, ale..

Smysl života nemáme hledat ve svých úspěších, ale spíš v tom, čeho chceme dosáhnout. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Žena musí dříve ublížit, než vroucně miluje…

Žena musí dříve ublížit, než vroucně miluje. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne..

Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »