Posts Tagged ‘Budha výroky’

Neverte mojim slovám len preto, že ich povedal..

Neverte mojim slovám len preto, že ich povedal Budha, ale dobre ich preskúmajte. Buďte sami sebe svetlom. Budha

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou…

Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou. Budha

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Každý je sám sebe ochrancom, každý je sám sebe..

Každý je sám sebe ochrancom, každý je sám sebe strojcom svojho vlastného zrodenia. Budha

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Hlad a láska určujú celé ľudské dejiny…

Hlad a láska určujú celé ľudské dejiny. Budha

Tags: , ,
Posted in Výroky o jídle a hladu, Výroky o lásce | No Comments »

Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru,..

Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír. Budha

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania…

Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania. Budha

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí…

Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí. Budha

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí | No Comments »

Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba…

Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba. Budha

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou,..

Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom. Budha

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Všetko čo sme, je výsledkom toho ako sme mysleli…

Všetko čo sme, je výsledkom toho ako sme mysleli. Budha

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »