Posts Tagged ‘Boris Vian’

Každý posudok je celkové alebo čiastočné..

Každý posudok je celkové alebo čiastočné porovnanie dvojakého systému údajov: systému človeka posudzovaného a systému človeka posudzujúceho. Boris Vian

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Každý posudek je celkové nebo částečné porovnání..

Každý posudek je celkové nebo částečné porovnání dvojího systému údajů – systému člověka posuzovaného a systému člověka posuzujícího. Boris Vian

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Pokud bude na Zemi místo, kde bude vzduch, slunce..

Pokud bude na Zemi místo, kde bude vzduch, slunce a tráva, bude muset člověk litovat, že tam není. Boris Vian

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »