Posts Tagged ‘Blaise Pascal výroky’

Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju..

Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho aby sme poznali Boha, dojdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoju biedu. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Kdyby vesmír drtil člověka, ještě by byl člověk..

Kdyby vesmír drtil člověka, ještě by byl člověk vznešenější než to, co jej zabíjí, protože on ví, že umírá, kdežto vesmír o své převaze nad ním neví nic. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je..

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání..

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě, Výroky o životě | No Comments »

Citlivost člověka na maličkosti a nevnímavost k..

Citlivost člověka na maličkosti a nevnímavost k věcem významným: známka podivné zvrácenosti. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Srdce má důvody, které rozum nechápe. Le..

Srdce má důvody, které rozum nechápe. Le coeur a des raisons que la raison ne connait pas. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nedovedou..

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nedovedou zůstat v klidu své pracovny. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o neštěstí | No Comments »

Srdce má důvody, které rozum nechápe…

Srdce má důvody, které rozum nechápe. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Člověk je plný potřeb. Má rád jen ty, kdo je mohou..

Člověk je plný potřeb. Má rád jen ty, kdo je mohou všechny uspokojit. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Člověk je od přirozenosti důvěřivý, nedůvěřivá,..

Člověk je od přirozenosti důvěřivý, nedůvěřivá, bázlivý, smělý. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o víře | No Comments »