Posts Tagged ‘Bidpaj výroky’

Žárlivost bývá zpravidla pravá, láska zřídkakdy…

Žárlivost bývá zpravidla pravá, láska zřídkakdy. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Blín kdybys zalévat chtěl třeba medem, zas blínem..

Blín kdybys zalévat chtěl třeba medem, zas blínem zůstane a jed jen jedem. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Žena si vždycky více váží toho, kdo ji znásilňuje,..

Žena si vždycky více váží toho, kdo ji znásilňuje, než toho, kdo ji zbožňuje. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Láska se neptá, proč se co děje, když zle je, na..

Láska se neptá, proč se co děje, když zle je, na pomoc spěje. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Bolest z lásky nelze zmírnit hojivými mastmi…

Bolest z lásky nelze zmírnit hojivými mastmi. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o lásce | No Comments »

Láska je pokrmem žen. Pro muže je kořením…

Láska je pokrmem žen. Pro muže je kořením. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Lidé kradou jako straky, a jsou zlí, když straky..

Lidé kradou jako straky, a jsou zlí, když straky taky. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Láska je pokrm žen. Pro muže je kořením…

Láska je pokrm žen. Pro muže je kořením. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Ženy jen různě vypadají, ale žádná není jiná…

Ženy jen různě vypadají, ale žádná není jiná. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Láska psa k člověku spočívá v tom, že žije více..

Láska psa k člověku spočívá v tom, že žije více pro svého majitele než pro zachování svého rodu. Bidpaj

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »