Posts Tagged ‘Augustín’

Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo..

Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce, Výroky o spravedlnosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si..

Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Sv. Písma neprikazujú nič okrem lásky…

Sv. Písma neprikazujú nič okrem lásky. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Nemôže mať Boha za Otca ten, kto pohŕda cirkvou..

Nemôže mať Boha za Otca ten, kto pohŕda cirkvou ako matkou. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o náboženství | No Comments »

Láska nemôže žiadnym spôsobom hrešiť, ako ani oheň..

Láska nemôže žiadnym spôsobom hrešiť, ako ani oheň nemôže chladiť. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Nad nikým sa nesmie zúfať, dokiaľ žije…

Nad nikým sa nesmie zúfať, dokiaľ žije. Augustín

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nešťastný je človek, ktorý pozná všetko, okrem..

Nešťastný je človek, ktorý pozná všetko, okrem teba Bože. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o neštěstí | No Comments »

Boha zapiera iba ten, komu záleží na tom, aby..

Boha zapiera iba ten, komu záleží na tom, aby neexistoval. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú,..

Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska..

Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh v svojej osobe. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »