Posts Tagged ‘Augustín’

Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a..

Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo zachovávať prikázania. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Cnosť je láska k tomu, čo je treba milovať…

Cnosť je láska k tomu, čo je treba milovať. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený..

Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený omylom. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Biblia nás učí ako sa ide do neba, nie o tom ako..

Biblia nás učí ako sa ide do neba, nie o tom ako je nebo postavené. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Boh je nám bližšie ako mi sami sebe…

Boh je nám bližšie ako mi sami sebe. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja..

Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako..

Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako tvoje? … Zabudli sme na ťažké časy hladu a vojen, o ktorých sa píše preto, aby sme nereptali proti Bohu pre prítomný čas? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o čase, Výroky o jídle a hladu, Výroky o válce | No Comments »

Vedieť mlčať je ťažšie, ako hovoriť. Mnohí..

Vedieť mlčať je ťažšie, ako hovoriť. Mnohí hovoria, lebo nevedia mlčať. Augustín

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo..

Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce, Výroky o spravedlnosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si..

Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »