Posts Tagged ‘Augustín’

Pokoj ľudí je usporiadaná svornosť…

Pokoj ľudí je usporiadaná svornosť. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje…

Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť…

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a..

Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo zachovávať prikázania. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Cnosť je láska k tomu, čo je treba milovať…

Cnosť je láska k tomu, čo je treba milovať. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený..

Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený omylom. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Biblia nás učí ako sa ide do neba, nie o tom ako..

Biblia nás učí ako sa ide do neba, nie o tom ako je nebo postavené. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Boh je nám bližšie ako mi sami sebe…

Boh je nám bližšie ako mi sami sebe. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja..

Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako..

Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako tvoje? … Zabudli sme na ťažké časy hladu a vojen, o ktorých sa píše preto, aby sme nereptali proti Bohu pre prítomný čas? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o čase, Výroky o jídle a hladu, Výroky o válce | No Comments »