Posts Tagged ‘Arthur Schopenhauer’

Družnost patří k nebezpečným, ba zhoubným zálibám,..

Družnost patří k nebezpečným, ba zhoubným zálibám, poněvadž nás přivádí ve styk s bytostmi, jejichž většina je morálně špatná a intelektuálně tupá nebo zvrácená. Nespolečenský je ten, kdo je nepotřebuje. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Co nejde ze srdce, nejde k srdci…

Co nejde ze srdce, nejde k srdci. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Všechno na světě můžete chtít, jenom nemůžete..

Všechno na světě můžete chtít, jenom nemůžete chtít, aby se vám chtělo. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Největší ze všech bláznovství je obětovat své..

Největší ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích: spíš by člověk měl dávat zdraví přednost přede vším ostatním. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o hlouposti, Výroky o penězích, Výroky o rozkoši, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní..

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Život jednotlivca je z celkového pohľadu vlastne..

Život jednotlivca je z celkového pohľadu vlastne vždy tragédiou, ale v detailoch má ráz komédie. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je..

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o štěstí | No Comments »

Pokora je psovská ctnost…

Pokora je psovská ctnost. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z..

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o neštěstí | No Comments »

Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové..

Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové věci, které nespatříš zrakem, přesto však uznáš, že jsou. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »