Posts Tagged ‘Arthur Schopenhauer výroky’

Ovocím stromu mlčania je pokoj…

Ovocím stromu mlčania je pokoj. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Neexistuje mínění, byť sebeabsurdnější, které by..

Neexistuje mínění, byť sebeabsurdnější, které by si lidé ochotně neosvojili, jakmile se nechají přesvědčit, že je všeobecně přijímané. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá…

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Spánek je pro člověka totéž co natahování pro..

Spánek je pro člověka totéž co natahování pro hodinky. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý..

O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl..

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o alkoholu, Výroky o štěstí | No Comments »

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije,..

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o alkoholu, Výroky o penězích | No Comments »

Charakter je vůbec nenapravitelný; poněvadž..

Charakter je vůbec nenapravitelný; poněvadž všechno lidské jednání vyplývá z jednoho vnitřního principu, podle něhož musí člověk za týchž okolností činit totéž; jinak nemůže. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Žena je oslnivý efekt přírody…

Žena je oslnivý efekt přírody. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Neexistuje nesmysl, který – byť by byl zprvu..

Neexistuje nesmysl, který – byť by byl zprvu vštípen jen třem osobám – by se nemohl stát všeobecným přesvědčením. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »