Posts Tagged ‘Armand-Jean du Plessis de Richelieu výroky’

Zrada je jen otázkou peněz…

Zrada je jen otázkou peněz. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ve státních záležitostech je vždy v právu ten, kdo..

Ve státních záležitostech je vždy v právu ten, kdo má moc. Zatímco ten, kdo je slabý, se může v očích většiny jen stěží ubránit špatné pověsti. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdo není plně oddán zásadám katolické víry, musí..

Kdo není plně oddán zásadám katolické víry, musí být sledován a vyslýchán. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Dej mi šest řádek napsaných rukou toho..

Dej mi šest řádek napsaných rukou toho nejpoctivějšího člověka a já v nich naleznu něco, za co ho můžeme pověsit. Qu’on me donne six lignes écrites de la main du plus honn?te homme, jy trouverai de quoi le faire pendre. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Za vším hledej ženu. Cherchez la femme…

Za vším hledej ženu. Cherchez la femme. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Abyste jednali dobře při řízení státu, musíte..

Abyste jednali dobře při řízení státu, musíte hodně naslouchat a málo mluvit. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Člověk je nesmrtelný a později bude spasen, avšak..

Člověk je nesmrtelný a později bude spasen, avšak stát není nesmrtelný. Buď bude spasen nyní, nebo nebude spasen nikdy. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Bože, chraň mně před přáteli, s nepřáteli si..

Bože, chraň mně před přáteli, s nepřáteli si poradím. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »

Pravdivé poznání zákoníků spočívá v tom, že vědí,..

Pravdivé poznání zákoníků spočívá v tom, že vědí, co znamená milovat Ježíše Krista, nosit jeho kříž, jemu se podobat. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o náboženství, Výroky o pravdě, Výroky o zákonu | No Comments »

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost..

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy – pomstychtivosti a touhy po rozkoši. Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o rozkoši | No Comments »