Posts Tagged ‘Antonín Dvořák výroky’

Jen málokdy je u umělce jeho vnější výraz v tak..

Jen málokdy je u umělce jeho vnější výraz v tak dokonalém souladu s jeho uměním jako u tohoto velkého českého umělce, u něhož čistě lidská stránka i stránka umělecká tvoří harmonický celek. – Jean Sibelius Antonín Dvořák

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se..

Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se mocným a nezdůrazňující vlastní velikost oproti „nižším“, sebevědomí Vyvoleného bez ješitnosti, nejhlubší cit bez sentimentálnosti, nevýslovná radost z práce, čistý a prostý poměr k Bohu a lidem, to byly vlastnosti jeho duše. A stálý tvůrčí neklid! Vidím Mistrovu ruku, která neustále, někdy i během přestávky v rozmluvě, nepokojně […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o pravdě | No Comments »

Jaký byl jeho poměr k hudebním velikánům? Klaněl..

Jaký byl jeho poměr k hudebním velikánům? Klaněl se Beethovenovi, jehož nám stále dával za příklad, obdivoval Wagnera a Berlioze, velice si vážil Brahmse a miloval duševně spřízněného Schuberta. Tento výčet jmen, ač neúplný, ukazuje, že Dvořákův vkus nebyl nijak jednostranný. Mistr znal vše, co krásného a originálního bylo v hudbě vytvořeno, a jeho výklady […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

V jeho hudbě se v průzračné čistotě zrcadlí česká..

V jeho hudbě se v průzračné čistotě zrcadlí česká krajina a duše českého lidu… Ve všech jeho dílech, ať je to píseň, komorní skladba, symfonie nebo některá z oper, všude najdeme místa, která člověku pozvednou srdce. -Erich Kleiber Antonín Dvořák

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Hudba Antonína Dvořáka zní tak poctivě, jak..

Hudba Antonína Dvořáka zní tak poctivě, jak poctivě zní jeho krásné jméno. S jeho hudbou jsem prožil celý život a troufám si proto myslet, že Dvořáka znám do nejjemnějších záchvěvů jeho duše. Znám ho možná lépe, než lidi, kteří jsou mi nejbližší. Moje krev se k němu spontánně hlásí a nevím, co bychom si bez […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »

Dvořák je pro mě anděl svatej. Nebylo většího..

Dvořák je pro mě anděl svatej. Nebylo většího génia, co touhle zemí šel. Ten kdyby vařil knedlíky, vyleze mu z toho muzika. -Vladimír Franz Antonín Dvořák

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Myslím si, jak by bylo krásné, kdyby opět jednou..

Myslím si, jak by bylo krásné, kdyby opět jednou přišel hudebník, o němž bychom se potřebovali hádat právě tak málo jako o jaru. Kdo na veřejné cestě najde skvost, je povinen oznámit tento nález: Žádám, aby se na tuto noticku pohlíželo z tohoto stanoviska… Tak, jak protivná je všechna reklama, je naopak oprávněná snaha směřující […]

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Přicházíval do mé kanceláře, buď když končil..

Přicházíval do mé kanceláře, buď když končil některé své dílo nebo když se děly zkoušky k jeho pracím. Nepamatuji se, že by býval kdy usedl. Obyčejně chodil, někdy se postavil k mému psacímu stolu nebo oknu, a pohlížeje střídavě do neurčita mluvil nebo poslouchal. A stávalo se, že uprostřed některé věty náhle ustal a zamyslil […]

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jsem nesmírně pyšný na svého slavného pradědečka…

Jsem nesmírně pyšný na svého slavného pradědečka. Jeho skvělá hudba mě provázela na všech světových koncertních pódiích. Byl to geniální skladatel, pro mne vedle Mozarta ten největší. -Josef Suk mladší Antonín Dvořák

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Žel, nejsem poučený v hudbě, ale bez hudby žilo by..

Žel, nejsem poučený v hudbě, ale bez hudby žilo by se mi chudě. Musím ji mít, musím ji denně slyšet a neznám téměř přesycení. A Slovanské tance! Není dne, aby se některý z nich neozval. A slyšíme v nich jakoby všechnu bohatost hudebnosti zakletou v dědictví tohoto národa, všechnu zpěvnost lidu i jeho neodmyslitelnou vlohu […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »