Posts Tagged ‘Alfred North Whitehead výroky’

Výchova je nabývání umění využívat vědomostí…

Výchova je nabývání umění využívat vědomostí. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Asi nejhlouběji lze definovat mládí jako život..

Asi nejhlouběji lze definovat mládí jako život ještě nedotčený tragédií. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o životě | No Comments »

Náboženství je loajalita ke světu…

Náboženství je loajalita ke světu. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o světě | No Comments »

Angličané nikdy nic neruší. Dávají to k ledu…

Angličané nikdy nic neruší. Dávají to k ledu. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Posláním vědy je hledat ta nejjednodušší..

Posláním vědy je hledat ta nejjednodušší vysvětlení složitých skutečností. Snadno podléháme omylu, že skutečnosti jsou jednoduché, protože jednoduchost je to, co hledáme. Vůdčím mottem každého filosofa přírody by tedy mělo být „Hledej jednoduchost – a nedůvěřuj jí“. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Sebedůvěra učených lidí je komickou tragédií..

Sebedůvěra učených lidí je komickou tragédií dneška. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Je nutné přiznat, že určitý stupeň nestability je..

Je nutné přiznat, že určitý stupeň nestability je už s civilizací neslučitelný. Celkem vzato však velké éry lidstva byly érami nestability. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

Podstatou výchovy je být náboženská, to jest..

Podstatou výchovy je být náboženská, to jest vštěpovat povinnost a úctu. Povinnost plyne z naší schopnosti řídit běh věcí. Kdy by dostupné vědění mohlo něco změnit, je nevědomost neřestí. A základem úcty je vědomí, že přítomnost v sobě zahrnuje úplný souhrn jsoucího, nazpět i dopředu, tu celou amplitudu času, to jest věčnost. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o náboženství | No Comments »

Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme..

Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme dlouhé a přesné matematické výpočty, je pak aplikace výsledku na nějaký fakt v přírodě absolutně jistá. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Obecná definice civilizace: civilizovaná..

Obecná definice civilizace: civilizovaná společnost vykazuje pět kvalit pravdy, krásy, dobrodružství, umění a míru. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o pravdě | No Comments »