Posts Tagged ‘Albert Schweitzer výroky’

Láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost…

Láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně..

Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o štěstí | No Comments »

Moderní člověk se zvláštním způsobem rozplývá v..

Moderní člověk se zvláštním způsobem rozplývá v sociálním celku. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Schweitzer je velký tím, jak bojuje s bezcitností..

Schweitzer je velký tím, jak bojuje s bezcitností a chladem všude, kde vidí pro člověka sebemenší naději. Koná své skutky v Lambaréné i všude jinde z prostého pocitu vnitřní nutnosti.-Albert Einstein Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Zkušenosti, které bychom my dospělí měli sdělovat..

Zkušenosti, které bychom my dospělí měli sdělovat mladým, nezní „Život už s vašimi ideály zatočí!“, nýbrž „Pevně zapusťte kořeny do svých ideálů, aby vám je život nedokázal vzít!“ Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o životě | No Comments »

Jen ten, kdo dovede z každé činnosti vytěžit..

Jen ten, kdo dovede z každé činnosti vytěžit hodnotu a oddává se jí s plným vědomím odpovědnosti, má vnitřní právo, aby si za cíl určil mimořádné jednání. Jen ten, kdo své předsevzetí považuje za něco samozřejmého a nikoli mimořádného a kdo nehodlá přijmout punc hrdinství, ale jen se střízlivým nadšením plnit přijatou povinnost, má schopnost […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Nacionalismu je vlastenectví, které ztratilo svou..

Nacionalismu je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí..

Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí uplatnit v přírodě a proti přírodě a také mezi lidmi a proti nim. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista..

Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé chtění a naděje jsou optimistické. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se..

Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o tajemství, Výroky o životě | No Comments »