Mlčanie nie je cnosť ani hluk nie je hriech. Je to..

Mlčanie nie je cnosť ani hluk nie je hriech. Je to tak. Lenže hluk, zmätok a ustavičný zhon modernej spoločnosti sú prejavom v nej panujúceho ovzdušia a jej najväčších hriechov: ateizmu a beznádeje.

Thomas Feverel MertonTags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Leave a Reply