Mladičkému doktorovi zapotřebí hřbitov nový…

Mladičkému doktorovi zapotřebí hřbitov nový.

Georg Rollenhagen



Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Leave a Reply