Menej je viac…

Menej je viac.

Robert Browning



Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply