Měl jsem příležitost zasvětit velkou část svého..

Měl jsem příležitost zasvětit velkou část svého života vědě. Avšak má účast v aktivitách mimo vědu mne v průběhu let naučila, že život existuje i mimo laboratoř. Pochopil jsem, že pokud usilujeme o vytvoření lepšího světa, musíme se řídit univerzálními lidskými hodnotami, které zdůrazňují spřízněnost lidské rasy – posvátnost lidského života a svobodu, mír mezi národy, poctivost a pravdivost, pokud jde o práva ostatních a lásku ke svým bližním.

Efrajim KacirTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o míru, Výroky o pravdě, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply