Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť..

Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta.

Ján Pavol II.Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o lži, Výroky o náboženství, Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply