Manželstvo je prevažne zauzlením milostnej..

Manželstvo je prevažne zauzlením milostnej zápletky, nie jej rozuzlením.

Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov



Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství | No Comments »

Leave a Reply