Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i..

Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i potěšení, které z toho máme, má být zdrženlivé a vážné, spojené s trochou přísnosti. Má to být rozkoš do jisté míry rozvážná a svědomitá.

AristotelésTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o manželství, Výroky o rozkoši | No Comments »

Leave a Reply