Ľudia si myslia, že láska znamená byť milovaný…

Ľudia si myslia, že láska znamená byť milovaný. Ale opak je pravdou: láska znamená milovať.

Erich Fromm



Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o pravdě | No Comments »

Leave a Reply