Ľudia nenávidia smrť neprávom, je to najistejšia..

Ľudia nenávidia smrť neprávom, je to najistejšia obrana proti mnohým chorobám a nešťastiam.

AischylosTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o nenávisti, Výroky o neštěstí, Výroky o smrti | No Comments »

Leave a Reply