Lev sa nedokáže sám uchrániť pred pascami a líška..

Lev sa nedokáže sám uchrániť pred pascami a líška sa sama neobráni pred vlkmi. Preto treba byť líškou aby si rozpoznal pasce a levom, aby si odstrašil vlkov.

Niccolo MachiavelliTags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply