Kto koná ako by nemal nič čo by bolo dobre..

Kto koná ako by nemal nič čo by bolo dobre zrevidovať, zostáva hlboko viazaný na chyby minulosti.

Peter Lengsfeld



Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply