Konfucianismus učí podřizovat se autoritě…

Konfucianismus učí podřizovat se autoritě. Taoismus zase učí pečovat o tělo, nikoli o duši. V čínské tradici neexistuje žádná náboženská víra. Komunistická strana nabídla svou víru, a proto si podmanila lidi. Nebylo nic, co by stálo proti ní.

Ma JianTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství, Výroky o víře | No Comments »

Leave a Reply