Kdo vyráží do přírody, zažívá neurčitý pocit..

Kdo vyráží do přírody, zažívá neurčitý pocit vznešenosti. Kde v jiných kulturách a časech člověk spíše chodil, plahočil se či plížil, tam se západní člověk od dob romantismu prochází. Nevláčí s sebou plody, dřevo nebo usmrcená zvířata, ale Rousseaua, Schuberta, Wackenrodera, Wordsworthe a Caspara Davida Friedricha.

Maarten DoormanTags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply