Kdo přestal žít iluzemi, ten už nemá srdce, neboť..

Kdo přestal žít iluzemi, ten už nemá srdce, neboť náš cit, ať už jej vyvolalo cokoli, je nemyslitelný bez volnějšího či užšího vztahu k bližnímu. Jak se ale máme pro něco nadchnout, když poznáme, jak je to ubohé a pomíjivé? Člověk ztratí svůj cit, jakmile svět, v němž jediném se srdce může rozpínat, nechá padnout závoj, jakmile člověk přestane věřit v síly duše.

Giacomo Leopardi



Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě, Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply