Každý posudok je celkové alebo čiastočné..

Každý posudok je celkové alebo čiastočné porovnanie dvojakého systému údajov: systému človeka posudzovaného a systému človeka posudzujúceho.

Boris VianTags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply