Každý človek sa narodí ako dvojča: ten, kým je, a..

Každý človek sa narodí ako dvojča: ten, kým je, a ten za koho sa pokladá.

Martin Kessel



Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply