Každé zlyhanie je krokom k úspechu. Každé zistenie..

Každé zlyhanie je krokom k úspechu. Každé zistenie toho, čo je nepravdivé nás navádza k tomu, čo je pravdivé: každý pokus vyčerpá kúsok pokušenia hriechu. Nielen tak; ale sotva nejaký pokus je úplným neúspechom; sotva nejaká teória, výsledok stálych myšlienok, je úplne nepravdivý; žiadne pokušenie hriechu nie je bez istého skrytého očarenia pochádzajúceho z pravdy.

William WhewellTags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o tajemství, Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Leave a Reply