Jestliže se vůle zaměří na nějakou věc, která sama..

Jestliže se vůle zaměří na nějakou věc, která sama o sobě odporuje lásce, jež nás směřuje k poslednímu cíli, už tím se hřích stává smrtelným, … ať už je namířen proti Boží lásce, jako např. rouhání, křivá přísaha, nebo proti lásce k bližnímu, jako například vražda, cizoložství. Když se vůle hříšníka obrátí k nějaké věci, která v sobě nese nepořádek, ale není namířena proti lásce k Bohu nebo bližnímu, je to hřích všední, jako např. prázdná slova, nevhodný smích. – sv. Tomáš Akvinský v Summa theologiae

Tomáš AkvinskýTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce, Výroky o smrti | No Comments »

Leave a Reply