Jestliže lidé, kteří bývají pod vládou svobodnou..

Jestliže lidé, kteří bývají pod vládou svobodnou otevření, přímí, snaživí a laskaví, jsou pod vládou despotickou sprostí, prolhaní, podlí, bez ducha a bez odvahy, je tento rozdíl v jejich povaze výsledkem odlišné výchovy za té či oné vlády.

Claude Adrien HelvétiusTags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply