Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně..

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.

Tristan BernardTags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply