Jestliže budeš sedět na místě a udržíš sebekázeň,..

Jestliže budeš sedět na místě a udržíš sebekázeň, jestliže jsi oddán práci, ať je jakákoli, jestliže si ve styku s lidmi počínáš s veškerou ušlechtilostí, pak se můžeš vypravit i k barbarům a budeš tam potřebný.

KonfuciusTags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply