Jednota a pokoj. Pre oboje je jedinou podmienkou..

Jednota a pokoj. Pre oboje je jedinou podmienkou dobrá vôľa. Aj táto dobrá vôľa je dielom Božej milosti, ale prejaví sa slobodne vykonanými skutkami človeka.

Ján XXIII.Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply